You are currently viewing ZAJĘCIA CERAMICZNE

ZAJĘCIA CERAMICZNE

Dzieci podczas zajęć z ceramiki wykonują różnorodne prace z gliny, które potem wypalane są w specjalnym do tego piecu. Na zajęciach dzieci kleją, wałkują, turlają, ugniatają, odciskają i rysują w glinie. W ten sposób powstają prace, które następnie przedszkolaki malują farbami ceramicznymi.