Przedszkole Katolickie w Polkowicach

UBEZPIECZENIE

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 60.00 zł

Na ubezpieczenie wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców, w tytule wpisując: Składka na ubezpieczenie …(Imię i nazwisko dziecka)…

RRKPP W POLKOWICACH:

02 1020 3017 0000 2102 0433 6780

Termin płatności 
do 13 października 2023

UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

Ubezpieczenie Szkolne V 184

0001 ub
0002 ub