WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Katolickie w Polkowicach

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii.

Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, są traktowani przez nich podmiotowo. Każde dziecko jest dla nas ważne! Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci czuły się kochane. Przyjazna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele oraz osoby wspierające pracę nauczycieli profesjonalnie  otaczają opieką wszystkie dzieci. 

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci 
i prowadzone są na wysokim poziomie. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości, dbającego o siebie oraz o środowisko naturalne, w którym żyje.

Przedszkole nastawione jest na współpracę  z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby
i oczekiwania. Angażuje rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup. Włącza rodziców do organizacji imprez kalendarzowych i przedszkolnych. Współpracuje
w sprawach statutowych i bieżących przedszkola.

Przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone. Sale są przestronne, przytulne urządzone
w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne i zabawki.
Na zewnątrz znajduje się plac zabaw, który zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, komunikatywne, aktywne, przygotowane do podjęcia edukacji szkolnej. Radzą sobie w nowych sytuacjach, potrafią rozwiązywać problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z niepowodzeniami. Znają siebie i swoje możliwości.