RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Pobyt dziecka w naszym przedszkolu planowany jest w oparciu o ramowy rozkład dnia, który jest wzbogacany i modyfikowany w zależności od dyspozycji dzieci, ich samopoczucia i nastroju oraz zaplanowanych działań, np. wycieczek, uroczystości itp.