O NAS​

Przedszkole nosi nazwę Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach. Działalność swoją rozpoczęło 1 września 2015 roku. Jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Organem założycielskim i zarazem prowadzącym jest Fundacja św. Michała, działająca przy parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach, reprezentowana przez ks. Proboszcza Jarosława Święcickiego. Oficjalne otwarcie i poświęcenie naszego przedszkola odbyło się 16 września 2015 roku.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16:30. Opieką wychowawczo – dydaktyczną obejmuje dzieci od 3 do 6 lat tworzące 4 grupy przedszkolne: Promyczki, Owieczki, Iskierki, Aniołki.          

Przedszkole w pracy wychowawczo – dydaktycznej realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Delegatura
w Legnicy.

Ideą działalności przedszkola jest wychowywanie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich oraz to, co dla nas jest niezwykle ważne: WIELKIE SERCE DLA KAŻDEGO DZIECKA!