REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI W KATOLICKIM PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W POLKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1
2

REGULAMIN płatności za obiady PRZEDSZKOLE