You are currently viewing ŚWIĘTO ARCHANIOŁÓW…

ŚWIĘTO ARCHANIOŁÓW…

Z okazji wspomnienia Świętych Archaniołów przedszkolaki na katechezie poznały sylwetki św. Michała, św. Rafała oraz św. Gabierla Archanioła. Mogły wcielić się w wybraną postać, a następnie wykonać prace plastyczne przedstawiające wybranego przez nich Archanioła.