You are currently viewing NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Sprawozdanie z realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Katolickim Publicznym Przedszkolu w Polkowicach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. Kwota przyznanego wsparcia : 3 000,00 PLN. Kwota wkładu własnego : 765,92 PLN.

Liczba zakupionych nowości : 201.

            Planowanie zakupu nowości wydawniczych rozpoczęto od zebrania informacji od rodziców, dotyczącej zapotrzebowania na pozycje książkowe, o zainteresowaniach tematycznych dzieci i nowościach wydawniczych, które dzieci lubią słuchać w domu, co pozwoliłoby poznać i osłuchać się z nimi przez większą liczbę odbiorców – przedszkolaków. Ponadto, przy wyborze książek wzięto pod uwagę opinię nauczycieli, którzy znali potrzeby wyposażenia biblioteki przedszkolnej, w celu urozmaicenia zajęć wychowawczo–dydaktycznych z dziećmi.

Podjęte działania odnosiły się do trzech głównych założeń:

  1. Zakres współpracy placówki wychowania przedszkolnego z biblioteką publiczną.

– Nawiązanie współpracy z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Polkowicach, głównie z działem dziecięcym;

– Odwiedzanie MGBP w Polkowicach przez dzieci z naszego przedszkola. Spotkanie z paniami bibliotekarkami, zapoznanie z codzienną pracą bibliotekarza i pomieszczeniami znajdującymi się w bibliotece. Słuchanie czytanych utworów, oglądanie książek, rozmowa na temat pracy bibliotekarza oraz funkcjonowania biblioteki. Udział w zajęciach/ warsztatach  organizowanych przez MGBP w Polkowicach;

– Systematyczne goszczenie w przedszkolu pracownika MGBP (1 raz  w miesiącu) w celu czytania dzieciom w ramach „Poranków czytelniczych”;

– Współpraca  z MGBP w celu rozpowszechniania wśród rodziców dzieci przedszkolnych ulotek dotyczących wydarzeń organizowanych przez MGBP w Polkowicach;

– Udział wychowanków przedszkola w konkursie plastycznym zorganizowanym przez MGBP w Polkowicach

  1. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zakupionych książek.

– Jak możemy radzić sobie z naszymi emocjami? – z wykorzystaniem audiobooka „Jeżyk Michałek w świecie uczuć i emocji oraz książki „Franek szuka odwagi” Katarzyna Keller;

– Zmiany w przyrodzie w różnych porach roku”; – z wykorzystaniem książek: „Rok na ulicy Czereśniwej” R.S. Berner, „Mikrocuda. Życie listka” Paulina Płatkowska, „Rok w lesie. Robaczki” Emilia Dziubak;

– Zwyczaje obchodów Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach świata – „Jak dzieci świętują Boże Narodzenie na całym świecie?” Hanackova Pavla, Maria Neradova;

 

– Systematyczne zajęcia w ramach udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy” – zajęcia prowadzone w grupie 3 – latków, z wykorzystaniem serii ksiażeczek „Kici – Koci”;

– Historia św. Mikołaja – biskupa z Mirry – z wykorzystaniem książki „Historia św. Mokołaja” Francesca Fabris;

– Zajęcia z elemantami dramy, teatru, insceniazacji z wykorzystaniem pozycji zakupionych w ramach NPRCz – z wykorzystaniem książek „Franek sprząta zabawki” Katarzyna Keller, „Staś Pętelka. Urodzinowe przyjęcie” Barbara Supeł, „Lokomotywa i inne weosłe wierszyki dla dzieci” Julian Tuwim.

 

  1. Wydarzenia promujące czytelnictwo.

– Spotkanie z rodzicami w celu przedstawienia przez panią psycholog wartości i korzyści płynących z codziennego czytania dzieciom oraz przedstawienia ważnych i właściwych pozycji czytelniczych dla dzieci w  wieku przedszkolnym;

– Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – wizyta w przedszkolu w grupie do której uczęszcza ich dziecko w celu przeczytania wybranej przez rodzica pozycji książkowej;

– Przeprowadzenie konkursu literacko – plastycznego „Dla córeczki i syneczka najlepsza jest bajeczka”;

– Zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie placówki konkursu literackiego promującego czytelnictwo w warunkach domowych pt. „Znamy baśnie Andersena”; Uczestnikami konkursu byli przedstawiciele rodziców z każdej grupy wiekowej wraz ze swoimi dziećmi;

– Zorganizowanie „Dnia Pluszowego Misia”;

– Zaproszenie do przedszkola przedstawiciela organu prowadzącego przedszkole, przedstawiciela samorządu terytorialnego, proboszcza parafii pw. Św. Michała Archanioła, którzy wzięli udział w zajęciach promujących czytelnictwo,  zapoznały dzieci z zakupionymi  nowościami wydawniczymi poprzez przeczytanie dzieciom wybranej pozycji książkowej;

– Zorganizowanie przy współpracy bibliotekarki z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Polkowicach akcji czytelniczej „Starsi czytają młodszym”; podczas której uczniowie klas III-VII czytali przedszkolakom bajki;

– Zorganizowanie przy współpracy bibliotekarki z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Polkowicach Dnia Postaci z bajek”;

– Udział dzieci w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Srebrna Muza”;

– Udział przedszkola w akcji zorganizowanej przez Katolicką Publiczną Szkołę Podstawową „Przerwa na czytanie”, podczas przerwy uczniowie klas IV-VII czytali dzieciom przygotowane przez nich utwory z literatury dziecięcej;

Ponadto w ramach promocji czytelnictwa wśród społeczności przedszkolnej podjęto współpracę z biblioteką szkolną przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Polkowicach. Dzieci wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez panią bibliotekarkę, zapoznały się ze sposobem układania książek na regałach, sposobem wypożyczania książek przez uczniów oraz sylwetkami trzech słynnych autorów literatury dziecięcej, tj. Janem Brzechwą, Anitą Głowińską, Agnieszką Frączek.

            Zakupione książki zostały wyeksponowane na holu przedszkola, przy wejściu do szatni. Każdy rodzic miał możliwość zapoznania się z nowym księgozbiorem, nowościami wydawniczymi. Po ekspozycji książek zostały przeniesione do nowo zakupionej szafy, która znajduje się na korytarzu przedszkola z przeznaczeniem na bibliotekę przedszkolną. Część

 

książeczek została rozdzielona na poszczególne sale przedszkolne i przekazana do kącików czytelniczych. Każda książka została opieczętowana według wymogów NPRC.

Część książek zakupiono w celach promujących czytelnictwo, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników i laureatów konkursów, akcji i innych wydarzeń.

Przykłady zakupionych książek:

– Seria książek „Kicia Kocia”, Anita Głowińska, 33 pozycje.

– Seria książek „Staś Pętelka”, Barbara Supeł, Agata Łuksza

– Książki przyrodnicze, np..: „Od… do…Co i jak zmienia się w przyrodzie”, „Rok w lesie”, „Młodzi Przyrodnicy. Dzień i noc”, „Młodzi Przyrodnicy. Pająki”, „Młodzi Przyrodnicy. Mrówki”, Patrycja Zarawska

– Seria książeczek ilustrowanych o świetych, m.in.: „Historia św. Mikołaja”, Francesca Fabris, 7 pozycji. 

–  Książki terapeutyczne, rozwijające umiejętności społeczne, np.: „Jeżyk Michałek w świecie uczuć i emocji” Aleksandra Sepielak;  „Antek, Kornelka i ważne sprawy” Agnieszka Pudło; „Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych”, Artur Barciś, Grażyna Bąkiewicz, Ryszard Cebula; seria bajek o Franku, np.: „Franek mówi Dzień dobry”, Katarzyna Keller, 4 pozycje.

–  Seria książek „Na ulicy czereśniowej”, Rotraut Susanne Berne, 9 pozycji.

– Książki interaktywne, m.in.: „50 dźwięków na wsi”, Praca zbiorowa,  „Wszystko gra. Poznajemy instrumenty muzyczne”, Garcia Eliseo.

– Audiobooki – „Antek, Kornelka i ważne sprawy” Agnieszka Pudło, „Jeżyk Michałek w świecie uczuć i emocji” Aleksandra Sepielak.

Wnioski:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to bardzo korzystne przedsięwzięcie do celów podnoszących zainteresowanie tematem czytelnictwa. Naszej placówce dał on wiele możliwości, a także motywacji do podjęcia różnych inicjatyw promujących czytelnictwo. Program wzbogacił  naszą  współpracy z Miejsko Gminna Biblioteką Publiczna i biblioteką szkolną Katolickiej Szkoły Podstawowej.  Wybór i zakup książek spowodował wyraźne i zauważalne zwiększenie zainteresowania zarówno książką, jak „Kącikami czytelniczymi”. Nowo zakupione książeczki dostarczyły małym czytelnikom wielu radosnych emocji, wrażeń, rozbudziły ciekowość oraz zachęciły je do korzystania i odwiedzania biblioteki dziecięcej. Zakupione książki wzbogaciły warsztat pracy nauczycieli. Dzieci chętnie słuchają opowiadań, bajek, wierszy z literatury dziecięcej. Nauczyciele organizują akcje czytelnicze w przedszkolu, np. Codzienne popołudniowe czytanie oraz zorganizowanie w grupie wymiany książkowej.