You are currently viewing PROJEKT KATECHETYCZNY „W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM”

PROJEKT KATECHETYCZNY „W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM”

Projekt Katechetyczny „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem” przeznaczony jest, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, realizowany w ramach zajęć religii. Głównym celem projektu jest odkrywanie tajemnicy osobowego Boga, objawiającego ludziom swoją miłość, poprzez współdziałanie z Rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój tożsamości religijnej dziecka.Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Regulamin powstał w oparciu o Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. 

Katecheci realizują projekt we własnym tempie w terminie od 1 października 2022 do 31 maja 2023, realizując minimum 9 wybranych zadań (z zakresu 1-19)

ZADANIA PROJEKTOWE DLA DZIECI MŁODSZYCH
(PRZEDSZKOLE, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE)
1. „W gronie Aniołów i Archaniołów- mój Anioł Stróż”- przybliżenie dzieciom postaci Anioła Stróża
poprzez np. wykonanie pracy plastycznej, zachęcenie do ubrania się w elementy stroju Anioła,
przygotowanie scenek, naukę modlitwy do Anioła Stróża itp.
2. „Święty uśmiechnięty”- zorganizowanie fotobudki dla dzieci, dzięki której każde z nich będzie mogło
zostać uśmiechniętym świętym.
3. „Cmentarz-miejsce pamięci i modlitwy”-zorganizowanie wyjścia na cmentarz, zapalenie zniczy, wspólna
modlitwa za zmarłych.
4. „Marana tha- przyjdź Panie Jezu”- przygotowanie wspólnie z dziećmi plakatu przedstawiającego
adwentowe symbole zachęcającego do udziału w roratach.
5. „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”- przygotowanie kartek z chrześcijańskimi życzeniami
bożonarodzeniowymi.
6. „Chociaż lat niewiele mam, innym coś od siebie dam”-zorganizowanie akcji charytatywnej,
zbiórki lub nawiązanie współpracy z placówką opiekuńczą np. Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka itp.
7. „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”- przygotowanie ozdób świątecznych, zorganizowanie
kiermaszu lub konkursu.
8. „Hej kolęda, kolęda- rodzinne kolędowanie”- zaproszenie do wspólnego kolędowania rodziców
lub dziadków dzieci, zorganizowanie spotkania bądź koncertu kolęd w wykonaniu dzieci i ich rodzin.
9. „Pismo Święte obrazem pisane”- zachęcenie dzieci do wykonania ilustracji przedstawiającej omówioną
na katechezie scenę biblijną.
10. „Śpiewem chwalimy dobrego Boga”- zaprezentowanie wybranej pieśni/ piosenki religijnej wykonywanej
podczas katechezy.
11. „Cicho sza, bo już na modlitwę czas”-nauka znaku krzyża lub jednej wybranej modlitwy, która utrwalana
będzie podczas kolejnych katechez.
12. „Rekolekcje przeżywamy, w kościele się spotykamy”-zorganizowanie wspólnego wyjścia na Mszę
Świętą lub Nabożeństwa okolicznościowe podczas rekolekcji wielkopostnych w parafii, na terenie której
znajduje się szkoła.
13. „Znak krzyża znakiem miłości”- przypomnienie właściwej symboliki krzyża jako znaku miłości Boga
do człowieka, wskazanie miejsc oraz sytuacji w którym możemy ten znak odnaleźć i wykonać, stworzenie
mapy miejscowości z przydrożnymi krzyżami i miejscami kultu itp.
14. „O Bożym miłosierdziu ciągle nam przypomina Święta Siostra Faustyna”- poznanie osoby Św. Siostry
Faustyny oraz wizerunku Pana Jezusa miłosiernego.
15. „Rodzinne warsztaty katechetyczne”- przeprowadzenie w ramach warsztatów pozalekcyjnych katechezy
tematycznej, w której wezmą udział dzieci wraz z rodzicami/ opiekunami.
16. „Ducha Świętego poznajemy i wzrastać w wierze z Jego pomocą pragniemy ”- omówienie sceny
biblijnej- zesłanie Ducha Świętego- oraz wykonanie symboli Ducha Świętego.
17. „Kolory roku liturgicznego”- wprowadzenie kolorów związanych z poszczególnymi okresami roku
liturgicznego w formie np. elementu wystroju sali, elementu ubioru katechety, gazetek tematycznych itp.
18. „Widzę, słyszę- odpowiadam- postawy wiernych podczas Mszy Świętej”- zorganizowanie wyjścia
do Kościoła parafialnego, bądź kaplicy i rozmowa na temat właściwego zachowania oraz postaw
(klęcząca, siedząca, stojąca), zaprezentowanie wzorcowego ich wyglądu oraz przećwiczenie właściwych
postaw z dziećmi.
19. „Królowo Polski- módl się za nami”- zapoznanie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej
oraz jego historią. Stworzenie projektu sukienki dla Matki Bożej.