You are currently viewing Wycieczka do Parku Militarnego w Lubinie

Wycieczka do Parku Militarnego w Lubinie

Dnia 11.05.2023 grupa Iskierki wraz z Aniołkami wybrały się do Parku Militarnego w Lubinie. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania z przewodnikiem wystaw oraz bunkrów. Dzieci poznały dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Następnie dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, które rozbudzały oraz rozwijały zdolności plastyczne naszych podopiecznych. Na zakończenie odbył się piknik oraz zabawy na świeżym powietrzu.
Pogoda dopisała. Bawiliśmy się świetnie.