You are currently viewing TYDZIEŃ ZDROWIA- DZIEŃ TRZECI

TYDZIEŃ ZDROWIA- DZIEŃ TRZECI

W środę odwiedziła nas logopeda Pani Dorota Adamczak-Hyjek, która opowiedziała o innym aspekcie zdrowia jakim jest prawidłowy tor oddychania. Przeprowadziła z dziećmi proste ćwiczenia usprawniające narządy mowy,
a z pacynką Dorotką zaprezentowała zabawy logopedyczne przy muzyce.