You are currently viewing „SZKOŁA DO HYMNU”

„SZKOŁA DO HYMNU”

W piątek 10 listopada z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości nasze przedszkole wzięło udział w akcji „Szkoła do Hymnu”,  zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W łączności z innymi szkołami i przedszkolami w Polsce, a także społecznością polonijną innych krajów odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego.